Dizionario Giuridico    Dizionario Economico    Dizionario di ContabilitÓ e Finanza    Dizionario del Condominio    Dizionario di Diritto Canonico ed Ecclesiastico    Dizionario dell'Unione Europea    Dizionario Storico-Giuridico Romano    Dizionario Storico del Diritto Italiano ed Europeo    Dizionario della Filosofia Politica    Dizionario di Scienze Psicologiche   
Caricamento immagini in corso...
loading
17/4 Compendio di Storia del Diritto Romano<br><SPAN STYLE='font-size:7pt;' >2020 V, pag. 288 Ç 15,00</span> 21/2 Compendio di Isitituzioni di Diritto Romano<br><SPAN STYLE='font-size:7pt;' >2020 VI, pag. 256 Ç 18,00</span> 21/3 Schemi & Schede di Istituzioni di Diritto Romano<br><SPAN STYLE='font-size:7pt;' >2018 III, pag. 160 Ç 10,00</span> 583 Dizionario Giuridico Romano<br><SPAN STYLE='font-size:7pt;' >2017 VI, pag. 560 Ç 15,00</span> 21 Il nuovo Manuale di Istituzioni di Diritto Romano<br><SPAN STYLE='font-size:7pt;' >2016 VII, pag. 528 Ç 22,00</span> 17 Il nuovo Manuale di Storia del Diritto Romano (Diritto pubblico romano)<br><SPAN STYLE='font-size:7pt;' >2016 V, pag. 272 Ç 20,00</span> IP9 Ipercompendio Istituzioni di Diritto Romano<br><SPAN STYLE='font-size:7pt;' >2016 III, pag. 240 Ç 10,00</span> 17/2 Prepararsi per l'esame di Storia del Diritto Romano<br><SPAN STYLE='font-size:7pt;' >2009 , pag. 160 Ç 8,00</span>
A cognitionibus
A forti˛ri
A lÓtere
A libŔllis
A non d˛mino
A rationibus
Ab epistulis
Ab intestÓto
Ab urbe c˛ndita
Abact˛res
AbdicÓtio
AbdicÓtio tutŔlŠ
AbigeÓtus
Ab˛rtus
AbrogÓtio
Absol¨tio
Aburnio Valente
Acaia
Acca Larenzia
Accensi velati
Accensus
AcceptilÓtio
Accessio
Accessio possessi˛nis
AccŔssio [diritti reali]
Access˛rium sŔquitur principale
AccidentÓlia neg˛tii
Accýpere iudýcium
Accýpiens
Accordi di Lucca
Accordi federativi (Foedera)
Accordo dellĺEbro
AccusÓtio suspŔcti tut˛ris
Acquisto a non d˛mino
Acta diurna
└ctio
└ctio ad exŔmplum
└ctio ad exhibŔndum
└ctio ad supplŔndam legýtimam
└ctio advŔrsus i¨dicem qui lýtem suam fŔcerit
└ctio adversus mens˛rem qui fÓlsum m˛dum dýxerit
└ctio adversus nautas caup˛nes, stabulÓrios
└ctio aquŠ pluviŠ arcŔndŠ
└ctio arbitrÓria
└ctio Órborum furtim cŠsÓrum
└ctio auctoritÓtis
└ctio b˛nŠ fýdei
└ctio cal¨mniŠ
└ctio certŠ crŔditŠ pec¨niŠ
└ctio certŠ rŔi
Actio civýlis
└ctio civilis incŔrti
└ctio commodÓti
└ctio comm¨ni divid¨ndo
└ctio cond¨cti
└ctio confess˛ria
└ctio c˛ntra nautas, caup˛nes, stabulÓrios
└ctio contra publicÓnum
└ctio de albo corr¨pto
└ctio de dolo (vel actio doli)
└ctio de dote
└ctio de eff¨sis et deiŔctis
└ctio de in rem verso
└ctio de iureiurÓndo
└ctio de pastu pŔcoris
└ctio de paupŔrie
└ctio de pec¨lio
└ctio de p˛sito vel suspŔnso
└ctio de týgno i¨ncto
└ctio de universitÓte
└ctio depŔnsi
└ctio dep˛siti
Actio directa
└ctio Ŕmpti
└ctio ex interdýcto
└ctio ex stipulÓtu
└ctio ex testamŔnto
└ctio exercit˛ria
└ctio familiŠ ercisc¨ndŠ
└ctio fictýcia
└ctio fid¨ciŠ
└ctio fýnium regund˛rum
└ctio funerÓria
└ctio f¨rti
└ctio honorÓria
└ctio hypothecÓria
└ctio impŔrio c˛ntinens
└ctio in fÓctum
└ctio in factum civýlis
└ctio in i¨s
└ctio in pers˛nam
└ctio in rem
└ctio in rem scripta
└ctio in rem superficiÓria
└ctio incŔrti
└ctio iniuriÓrum
└ctio iniuriarum Šstimat˛ria
└ctio instit˛ria
└ctio interrogat˛ria
└ctio iudicÓti
└ctio lŔgis AquýliŠ
└ctio locÓti
└ctio mandÓti
└ctio mýxta
└ctio momentÓria
└ctio negatoria
└ctio negoti˛rum gest˛rum
└ctio noxÓlis
└ctio ˛neris aversi
└ctio PauliÓna
└ctio pigneratýcia in pers˛nam
└ctio pigneraticia in rem
└ctio populÓris
└ctio pro socio
└ctio pro tutela
└ctio prŠiudiciÓlis
└ctio prŠscrýptis vŔrbis
└ctio PubliciÓna
└ctio pťnÓlis, reipersecutoria, mixta
└ctio quanti min˛ris (vel Šstimat˛ria)
└ctio quasi instit˛ria
└ctio quasi ServiÓna
└ctio quod i¨ssu
└ctio quod mŔtus causa
└ctio rati˛nibus distrahŔndis
└ctio redhibit˛ria
└ctio rei persecut˛ria
└ctio rŔi ux˛riŠ
└ctio rŔrum amotÓrum
└ctio RutiliÓna
└ctio sep¨lchri violÓti
└ctio sequestrÓria
└ctio servi corr¨pti
└ctio ServiÓna
└ctio strýcti i¨ris (vel iudýcia stricta)
└ctio tribut˛ria
└ctio tutŔlŠ
└ctio ¨tilis
└ctio utilis rescissa capitis deminutione
└ctio utilis suo nomine
└ctio vectigÓlis
└ctio vŔnditi
└ctio vi bon˛rum rapt˛rum
└ctio Šstimat˛ria
└ctio, petitio, persecutio
Acti˛nes adiectýciŠ qualitÓtis
Acti˛nes impŔrio continentes
Acti˛nes vindýctam spirÓntes
Acti˛nes ŠdilýciŠ
Act˛re non probÓnte, rŔus abs˛lvitur
└ctum
└ctus
└ctus legitimi
Ad adiuvÓndum
Ad calÚndas (kalendas) grŠcas solvere
Ad excludŔndum
Ad impossibýlia nŔmo tenŔtur
Ad incertam personam
Ad ýnterim
Ad n¨tum
Ad p˛mpam et ostentati˛nem
Ad probati˛nem
Ad substÓntiam
Ad usucapi˛nem
Ad ŠdificÓndum
Adattamento funzionale
Addýctio
Addýctio in dýem
Addýctus
Adempimento
AdŔmptio bon˛rum
Ademptio civitÓtis
Ademptio equi publici
AdfectÓtio regni
Adfýnes inter se non sunt adfines
Adfýnitas
Adfinitas in coniuge supŔrstite non delŔtur
AdfinitÓtis i¨re nulla succŔssio permýttitur
AdgnÓtio
AdgnÓtus
Adgnatus pr˛ximus
Adhuc sub i¨dice lis est
AdiŔctus soluti˛nis causa
Adýtio hereditÓtis
AdiudicÓtio
Adl¨vio
Adminýcula servit¨tis
Ad˛ptio
Ad˛ptio impŔrio magistrÓtus
Adoptio naturam imitÓtur
Ad˛ptio p˛puli auctoritÓte
AdplumbÓtio
AdprehŔnsio (possidŔre c˛rpore)
Adpromýssio, adpromýssor
Adquisýtio per procurat˛rem
Adquisitio per universitÓtem
Adriano
AdrogÓtio
AdsŔrtio in libertÓtem
AdsŔrtor libertÓtis
AdstipulÓtio; adstipulÓtor
AdtemptÓta pudicýtia
Adulterini et incestuosi
Adulterium
AdvŔrsus h˛stem ŠtŔrna auct˛ritas
AdvŔrsus Nati˛nes
Advocatus
AdvocÓtus fisci
AdŠrÓtio
AffŔctio
Africa
Africano (Sesto Cecilio)
AgŔntes in rŔbus
└ger
Ager desŔrtus
Ager occupat˛rius
Ager p¨blicus
Ager vectigÓlis
└gere
AgnÓtio, agnÓtus
Agnatus pr˛ximus
Agnýtio bon˛rum possessi˛nis
Alani
Alarico II
└lbum i¨dicum
Alea
Alessandria
Alessandro Severo
Alfeno Varo
Algido (Battaglia dellĺ)
AliŔnam sŔgetem pellýcere
AliŔni i¨ris
AlimŔnta
└liquid dare, aliquid retinŔre
└liquid n˛vi
└liud pro Ólio
Allia (Battaglia di)
AlligÓta et probÓta
All¨vio
AltercÓtio
└lveus derelýctus
Ambarvalia
Ambascerie politiche
└mbitus
└mbitus [distanza tra edifici[
Am˛tio rŔi
AmpliÓtio
Amťnitas fundi
An debeÓtur
Anal˛gia i¨ris
Anal˛gia lŔgis
Anastasio I
Anastasio II
Anatocýsmus
Anatolio
Anco Marzio
AngarýŠ
AngusticlÓvii
AnimÓlia quŠ collo dors˛ve domÓntur
└nimus
└nimus aliŔna neg˛tia gerŔndi
└nimus contrahŔndi
└nimus derelinquŔndi
└nimus detinŔndi
└nimus domýnii
└nimus donÓndi
└nimus furÓndi
└nimus lucri faciŔndi
└nimus novÓndi
└nimus possidŔndi
└nimus rem sýbi habŔndi
└nimus revertŔndi
└nimus spoliÓndi
└nimus ŠmulÓndi
AnnÓles
AnnÓles mÓximi
Annibale
Ann˛na
AnnullabilitÓ del negozio giuridico
Anquisýtio
AntecŔssor
Antemio Procopio
AntichrŔsis
Antiochia (scuola di)
Antistio Labeone
Antonino Pio
└pocha
Ap˛statae
Apparit˛res
AppellÓtio
Appia (via)
Appio Claudio Crasso
Appio Claudio il Cieco
AppulŔio Saturnino Lucio
Aqua et igni interdýctio
Aquilio Gallo
Aquitania
AquŠductus
Ara Pacis
Arabia
└rbiter
ArbitrÓtor
Arbitratus
Arbýtrium b˛ni výri
Arbýtrium de restituŔndo
Arbitrium mŔrum
Arbitrium tutŔlŠ
Arcadio (Flavio)
Arcadio Carisio
ArgentÓrius
Aricia (Lega di)
Aristone
Armenia
Arminio
Arnobio
└rrha
└rrha confirmat˛ria
Arrha pťnÓlis
Arrha pťnitentiÓlis
Arrha sponsalýcia
Ars ingenua
Arvales
As
As semiunciÓlis
As sextantÓrius
As trientÓlis
As unciÓlis
Asdrubale
Asia
Assegnazione
Assess˛res
Ateio Capitone
Atrio della LibertÓ
Attalidi
Atti ad Šmulati˛nem
Attila
AuctoramŔntum
AuctorÓti
Auct˛ritas
Auctoritas patris familiŠ
Auctoritas pÓtrum
Auctoritas prýncipis
Auctoritas tut˛ris
AuctoritÓtis interposýtio
Auc¨pium
AudiÓtur et Óltera pars
Audit˛res
└ugures
Aug¨ria
Augustales
Augusto
Augustolo
Aulo Gellio
Aulo Ofilio
Aurea
Aurelia (via)
Aureliano
Aurelio Commodo
Aure˛lo (Manlio Acilio)
Aureus
└urum coronÓrium
└urum oblatýcium
Aurum tir˛nicum
Aurunci
Auspýcia
AuthŔnticum
Autopragia
Autotutela
Aventino
Aventino (Lega dellĺ)
Aversio
Avito
Av¨lsio
AzioA
B
C
D
E
F
G
N
O
P
Q
R
S
T
H
I
J
K
L
M
U
V
W
X
Y
Z
Consulta gratuitamente i nostri dizionari:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dizionario Storico-Giuridico Romano
└ctio negatoria [Azione negatoria cfr. art. 949 c.c.]

Azione risalente alla tarda etÓ repubblicana, posta a tutela del Dominuim ex uire Quiritium [vedi].
Era concessa al dominus contro chiunque reclamasse illecitamente la titolaritÓ di un uis praedii (actio negatoria servitutis) o di un usufructus (actio negatoria usufructus) sulla casa. Essa era finalizzata a contestare lĺesistenza di tale diritto e ad affermare la piena libertÓ della cosa da ogni vincolo estraneo al potere illimitato del proprietario.
Nella formula (nellĺintentio) si negava la spettanza del diritto al convenuto; quindi, il dominus aveva lĺonere di provare il Dominium et iure Quiritium ed il convenuto, eventualmente, il proprio diritto reale limitato.
Il convenuto poteva sottrarsi alla condanna nel valore della cosa al momento della sentenza (quanti ea res erit) procedendo alla restitutio rei.