Dizionario Giuridico    Dizionario Economico    Dizionario di ContabilitÓ e Finanza    Dizionario del Condominio    Dizionario di Diritto Canonico ed Ecclesiastico    Dizionario dell'Unione Europea    Dizionario Storico-Giuridico Romano    Dizionario Storico del Diritto Italiano ed Europeo    Dizionario della Filosofia Politica    Dizionario di Scienze Psicologiche   
Caricamento immagini in corso...
loading
17/4 Compendio di Storia del Diritto Romano<br><SPAN STYLE='font-size:7pt;' >2020 V, pag. 288 Ç 15,00</span> 21/2 Compendio di Isitituzioni di Diritto Romano<br><SPAN STYLE='font-size:7pt;' >2020 VI, pag. 256 Ç 18,00</span> 21/3 Schemi & Schede di Istituzioni di Diritto Romano<br><SPAN STYLE='font-size:7pt;' >2018 III, pag. 160 Ç 10,00</span> 583 Dizionario Giuridico Romano<br><SPAN STYLE='font-size:7pt;' >2017 VI, pag. 560 Ç 15,00</span> 21 Il nuovo Manuale di Istituzioni di Diritto Romano<br><SPAN STYLE='font-size:7pt;' >2016 VII, pag. 528 Ç 22,00</span> 17 Il nuovo Manuale di Storia del Diritto Romano (Diritto pubblico romano)<br><SPAN STYLE='font-size:7pt;' >2016 V, pag. 272 Ç 20,00</span> IP9 Ipercompendio Istituzioni di Diritto Romano<br><SPAN STYLE='font-size:7pt;' >2016 III, pag. 240 Ç 10,00</span> 17/2 Prepararsi per l'esame di Storia del Diritto Romano<br><SPAN STYLE='font-size:7pt;' >2009 , pag. 160 Ç 8,00</span>
Pacta nuptiÓlia
Pacta sunt servÓnda
PÓctio et stipulÓtio
Pacti˛nes et stipulati˛nes
Pactum
PÓctum adiŔctum
Pactum commiss˛rium
Pactum de contrahŔndo
Pactum de distrahŔndo (vel non distrahendo) pýgnore
Pactum de dolo non prŠstÓndo
Pactum de non distrahŔndo pýgnore
Pactum de non petŔndo
Pactum de non prŠstÓnda evicti˛ne
Pactum de prŠstÓndis us¨ris
Pactum de retroŰmŔndo
Pactum de retrovendŔndo vel pactum displicentiŠ
Pactum degustati˛nis
Pactum displicŔntiŠ
Pactum donati˛nis
Pactum d˛tis
Pactum fid¨ciŠ
Pactum hypothŔcŠ
Pactum iurisiurÓndi
Pactum legitimum
Pactum ne dolus prŠstŔtur
Pactum nudum
Pactum protimŔseos
Pactum prŠt˛rium
Pactum quo minus solvÓtur
Pactum sceleris
Pactum ut abeÓtur
Pactum ut discedÓtur
Pagi
Palatino
PandectŠ
Panfilia
Pannonia
Paolo (Giulio)
Papiniano (Emilio)
Papirio Giusto
Papirologia
Par condýcio credit˛rum
Par potŔstas
Parafrasi greca dei Digesta
Parapherna
Parens bÝnubus
Parentalia
Parricýdium
Pars
Pars virýlis
Partus
Passo necessario
PÓter famýlias
Pater is est quem nuptiŠ demonstrant
Pater patrÓtus
Pater patriae
Pater solitarius
Pater, avus et pr˛avus
PatiŔntia
Patres
Patria potŔstas
Patricii
Patrimonium
PatronÓtus
Patr˛nus
Pauli SentŔntiŠ
PaupŔries
Pax de˛rum
PeculÓtus
Pec¨lium
Peculium adventýcium
Peculium castrŔnse
Peculium profectýcium
Peculium quasi castrŔnse
Pec¨nia mulctatýcia
Pecunia traiectýcia
Pegaso
Penoris legatum
PŔnsio
PerduŔllio
Peregrýni
Perýculum in m˛ra
Periculum tutŔlŠ
PermutÓtio
PerpetuÓtio iurisdicti˛nis
Perpetuatio obligati˛nis
Perquisýtio lÓnce lici˛que
Persona
Persona giuridica
PersonŠ in causa mancýpii
Pertinace
Pertinenza
Pescennio Nigro
Petýtio ex servit¨te in libertÓtem
Petitio hereditatis
Petitio servit¨tis
Petitio ususfr¨ctus
Petýtum
Pictura
Pýgnoris cÓpio
Pýgnus
Pýgnus convŔntum
Pignus datum
Pignus ex causa iudicÓti cÓptum
Pignus Gordianum
Pignus n˛minis
Pignus pignori datum
Pignus publicum (vel quasi publicum)
Pignus quasi publicum
Pirateria
Pirro
PiscÓtio
PiŠ causŠ
Plagium
PlantÓtio
Plauzio
Plebiscýtum
Plebiscýtum CanulŔium
Plebiscitum Ogulnium
Plebiscitum Ovýnium
Plebs
Plinio, il giovane (Caio P. Cecilio secondo)
Plinio, il vecchio (Caio P. Secondo)
Pl¨ris petýtio
Plus dýxit quam v˛luit
P˛cula aborti˛nis
Pocula amatoria
Polibio
Polizia
PollicitÓtio
Pollio Felice
PomŔrium
Pompeo
Pomponio (Sesto)
PonderÓtor
Ponte Milvio (Battaglia del)
P˛ntifex maximus
Pontýfices
Ponto (e Bitinia)
PopulÓres
Populus Romanus Quirýtium
Porsenna
P˛rtio dŔbita
P˛situm vel suspŔnsum
PossŔssio
Possessio ad interdýcta
Possessio ad usucapi˛nem
Possessio animo retenta
Possessio civilis
Possessio i¨ris
Possessio naturÓlis
Possessio pro aliŔno
Possessio pro suo
Possessio status
Possessio vel ususfr¨ctus (dei fondi provinciali)
Possessio viti˛sa
PossŔssor pro herŔde
Possessor pro legato
Possessor pro possess˛re
Postlimýnium
PostulÓtio
Postulatio suspŔcti tut˛ris
Postumia (via)
P˛stumus
PotŔstas
Poti˛ris nominÓtio
Potis esse (sedŔre)
PragmÓtica sÓnctio pro petiti˛ne papŠ Vigýlii
PragmaticÓrii
PragmÓticŠ sancti˛nes
PrecÓrium
PrehŔnsio
Prestazione dellĺobbligazione
Pretium
Pretium dol˛ris
Pretium scŔleris
Pretoriani
PrimicŔrius sacri cubýculi
Prýnceps
Prýnceps lŔgibus sol¨tus
Princeps Senatus
Prior in tempore, potior in iure
PrivilŔgium
Pro herŔde gŔstio
Pro rata (o pro parte) obligatio
ProbÓtio
ProbÓtio diabolica
Probatio err˛ris
Probatio semiplena
Probo
Processo comiziale
Processo per f˛rmulas
Processo per quŠsti˛nes
Proc˛nsul (vel proconsules)
Proculiani
Proculo
Proc¨ra
ProcurÓtio in rem suam
ProcurÓtor
ProcurÓtor ad lýtem
ProcurÓtor in rem suam
ProcurÓtor ˛mnium bon˛rum
ProcurÓtor unýus rŔi
Procurat˛res Augusti
Procurat˛res fisci
Procuratores monetÓrum
Procuratores patrimonii prýncipis
Prodýgium
Pr˛digus
Prodýtio
Proditio interregis
ProfanÓtio
Prohibýtio d˛mini
Promýssio d˛tis
Promissio iurÓta libŔrti
PromulgÓtio
Propýnquitas
PropraŔtor (proprŠt˛res)
ProrogÓtio impŔrii
Proscrýptio
ProvýnciŠ
ProvinciŠ stipendiÓriŠ
ProvinciŠ tributÓriŠ
ProvocÓtio
Prudentes
PrŠceptio legati
PrŠcipitÓtio e sÓxo
PrŠdes
PrŠdes lýtis et vindiciÓrum
PrŠdes sacramŔnti
PrŠdia stipendiÓria et tributÓria
PrŠdia vicina Ŕsse dŔbent
PrŠdiat¨ra
PrŠfŔcti
PrŠfectus
PrŠfectus Aegypti
PrŠfectus ann˛nŠ
PrŠfectus classis
PrŠfectus i¨re dic¨ndo
PrŠfectus prŠt˛rio
PrŠfectus ¨rbi
PrŠfŔctus vehicul˛rum
PrŠfectus výgilum
PrŠfectus ŠrÓrii
PrŠiudýcium
PrŠiudicium ex lŔge CicerŔia
PrŠmium emancipati˛nis
PrŠn˛men
PrŠposýtio procurat˛ria
PrŠp˛situs sacri cubýculi
PrŠscrýptio
PrŠscriptio l˛ngi temporis
PrŠscriptio longýssimi tŔmporis
PrŠses provinciŠ (vel prŠsides provinciÓrum)
PrŠs¨mptio
PrŠsumptio MuciÓna
PrŠsumpti˛nes i¨ris
PrŠterýtio
PrŠtor
PrŠtor fideicommissÓrius
PrŠtor liberÓlium causÓrum
PrŠtor peregrýnus
PrŠtor tutelÓris
PrŠtor urbÓnus
PrŠvaricÓtio
P¨ber, p¨beres
PubŔrtas
PubertÓti pr˛ximi
Publica
PublicÓnus (vel publicani)
PublicÓtio bon˛rum
Publýcio
Publio Mucio Scevola
Puniche (guerre)
Pupieno
Pupýllus
PurgÓtio m˛rŠ
Pťna c¨llei
PťnŠ extra ˛rdinemA
B
C
D
E
F
G
N
O
P
Q
R
S
T
H
I
J
K
L
M
U
V
W
X
Y
Z
Consulta gratuitamente i nostri dizionari:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dizionario Storico-Giuridico Romano
ExcŔptio senatuscons¨lti MacedoniÓni

[vedi Senatusconsultum Macedonianum]