Dizionario Giuridico    Dizionario Economico    Dizionario di ContabilitÓ e Finanza    Dizionario del Condominio    Dizionario di Diritto Canonico ed Ecclesiastico    Dizionario dell'Unione Europea    Dizionario Storico-Giuridico Romano    Dizionario Storico del Diritto Italiano ed Europeo    Dizionario della Filosofia Politica    Dizionario di Scienze Psicologiche   
Caricamento immagini in corso...
loading
17/4 Compendio di Storia del Diritto Romano<br><SPAN STYLE='font-size:7pt;' >2020 V, pag. 288 Ç 15,00</span> 21/2 Compendio di Isitituzioni di Diritto Romano<br><SPAN STYLE='font-size:7pt;' >2020 VI, pag. 256 Ç 18,00</span> 21/3 Schemi & Schede di Istituzioni di Diritto Romano<br><SPAN STYLE='font-size:7pt;' >2018 III, pag. 160 Ç 10,00</span> 583 Dizionario Giuridico Romano<br><SPAN STYLE='font-size:7pt;' >2017 VI, pag. 560 Ç 15,00</span> 21 Il nuovo Manuale di Istituzioni di Diritto Romano<br><SPAN STYLE='font-size:7pt;' >2016 VII, pag. 528 Ç 22,00</span> 17 Il nuovo Manuale di Storia del Diritto Romano (Diritto pubblico romano)<br><SPAN STYLE='font-size:7pt;' >2016 V, pag. 272 Ç 20,00</span> IP9 Ipercompendio Istituzioni di Diritto Romano<br><SPAN STYLE='font-size:7pt;' >2016 III, pag. 240 Ç 10,00</span> 17/2 Prepararsi per l'esame di Storia del Diritto Romano<br><SPAN STYLE='font-size:7pt;' >2009 , pag. 160 Ç 8,00</span>
A cognitionibus
A forti˛ri
A lÓtere
A libŔllis
A non d˛mino
A rationibus
Ab epistulis
Ab intestÓto
Ab urbe c˛ndita
Abact˛res
AbdicÓtio
AbdicÓtio tutŔlŠ
AbigeÓtus
Ab˛rtus
AbrogÓtio
Absol¨tio
Aburnio Valente
Acaia
Acca Larenzia
Accensi velati
Accensus
AcceptilÓtio
Accessio
Accessio possessi˛nis
AccŔssio [diritti reali]
Access˛rium sŔquitur principale
AccidentÓlia neg˛tii
Accýpere iudýcium
Accýpiens
Accordi di Lucca
Accordi federativi (Foedera)
Accordo dellĺEbro
AccusÓtio suspŔcti tut˛ris
Acquisto a non d˛mino
Acta diurna
└ctio
└ctio ad exŔmplum
└ctio ad exhibŔndum
└ctio ad supplŔndam legýtimam
└ctio advŔrsus i¨dicem qui lýtem suam fŔcerit
└ctio adversus mens˛rem qui fÓlsum m˛dum dýxerit
└ctio adversus nautas caup˛nes, stabulÓrios
└ctio aquŠ pluviŠ arcŔndŠ
└ctio arbitrÓria
└ctio Órborum furtim cŠsÓrum
└ctio auctoritÓtis
└ctio b˛nŠ fýdei
└ctio cal¨mniŠ
└ctio certŠ crŔditŠ pec¨niŠ
└ctio certŠ rŔi
Actio civýlis
└ctio civilis incŔrti
└ctio commodÓti
└ctio comm¨ni divid¨ndo
└ctio cond¨cti
└ctio confess˛ria
└ctio c˛ntra nautas, caup˛nes, stabulÓrios
└ctio contra publicÓnum
└ctio de albo corr¨pto
└ctio de dolo (vel actio doli)
└ctio de dote
└ctio de eff¨sis et deiŔctis
└ctio de in rem verso
└ctio de iureiurÓndo
└ctio de pastu pŔcoris
└ctio de paupŔrie
└ctio de pec¨lio
└ctio de p˛sito vel suspŔnso
└ctio de týgno i¨ncto
└ctio de universitÓte
└ctio depŔnsi
└ctio dep˛siti
Actio directa
└ctio Ŕmpti
└ctio ex interdýcto
└ctio ex stipulÓtu
└ctio ex testamŔnto
└ctio exercit˛ria
└ctio familiŠ ercisc¨ndŠ
└ctio fictýcia
└ctio fid¨ciŠ
└ctio fýnium regund˛rum
└ctio funerÓria
└ctio f¨rti
└ctio honorÓria
└ctio hypothecÓria
└ctio impŔrio c˛ntinens
└ctio in fÓctum
└ctio in factum civýlis
└ctio in i¨s
└ctio in pers˛nam
└ctio in rem
└ctio in rem scripta
└ctio in rem superficiÓria
└ctio incŔrti
└ctio iniuriÓrum
└ctio iniuriarum Šstimat˛ria
└ctio instit˛ria
└ctio interrogat˛ria
└ctio iudicÓti
└ctio lŔgis AquýliŠ
└ctio locÓti
└ctio mandÓti
└ctio mýxta
└ctio momentÓria
└ctio negatoria
└ctio negoti˛rum gest˛rum
└ctio noxÓlis
└ctio ˛neris aversi
└ctio PauliÓna
└ctio pigneratýcia in pers˛nam
└ctio pigneraticia in rem
└ctio populÓris
└ctio pro socio
└ctio pro tutela
└ctio prŠiudiciÓlis
└ctio prŠscrýptis vŔrbis
└ctio PubliciÓna
└ctio pťnÓlis, reipersecutoria, mixta
└ctio quanti min˛ris (vel Šstimat˛ria)
└ctio quasi instit˛ria
└ctio quasi ServiÓna
└ctio quod i¨ssu
└ctio quod mŔtus causa
└ctio rati˛nibus distrahŔndis
└ctio redhibit˛ria
└ctio rei persecut˛ria
└ctio rŔi ux˛riŠ
└ctio rŔrum amotÓrum
└ctio RutiliÓna
└ctio sep¨lchri violÓti
└ctio sequestrÓria
└ctio servi corr¨pti
└ctio ServiÓna
└ctio strýcti i¨ris (vel iudýcia stricta)
└ctio tribut˛ria
└ctio tutŔlŠ
└ctio ¨tilis
└ctio utilis rescissa capitis deminutione
└ctio utilis suo nomine
└ctio vectigÓlis
└ctio vŔnditi
└ctio vi bon˛rum rapt˛rum
└ctio Šstimat˛ria
└ctio, petitio, persecutio
Acti˛nes adiectýciŠ qualitÓtis
Acti˛nes impŔrio continentes
Acti˛nes vindýctam spirÓntes
Acti˛nes ŠdilýciŠ
Act˛re non probÓnte, rŔus abs˛lvitur
└ctum
└ctus
└ctus legitimi
Ad adiuvÓndum
Ad calÚndas (kalendas) grŠcas solvere
Ad excludŔndum
Ad impossibýlia nŔmo tenŔtur
Ad incertam personam
Ad ýnterim
Ad n¨tum
Ad p˛mpam et ostentati˛nem
Ad probati˛nem
Ad substÓntiam
Ad usucapi˛nem
Ad ŠdificÓndum
Adattamento funzionale
Addýctio
Addýctio in dýem
Addýctus
Adempimento
AdŔmptio bon˛rum
Ademptio civitÓtis
Ademptio equi publici
AdfectÓtio regni
Adfýnes inter se non sunt adfines
Adfýnitas
Adfinitas in coniuge supŔrstite non delŔtur
AdfinitÓtis i¨re nulla succŔssio permýttitur
AdgnÓtio
AdgnÓtus
Adgnatus pr˛ximus
Adhuc sub i¨dice lis est
AdiŔctus soluti˛nis causa
Adýtio hereditÓtis
AdiudicÓtio
Adl¨vio
Adminýcula servit¨tis
Ad˛ptio
Ad˛ptio impŔrio magistrÓtus
Adoptio naturam imitÓtur
Ad˛ptio p˛puli auctoritÓte
AdplumbÓtio
AdprehŔnsio (possidŔre c˛rpore)
Adpromýssio, adpromýssor
Adquisýtio per procurat˛rem
Adquisitio per universitÓtem
Adriano
AdrogÓtio
AdsŔrtio in libertÓtem
AdsŔrtor libertÓtis
AdstipulÓtio; adstipulÓtor
AdtemptÓta pudicýtia
Adulterini et incestuosi
Adulterium
AdvŔrsus h˛stem ŠtŔrna auct˛ritas
AdvŔrsus Nati˛nes
Advocatus
AdvocÓtus fisci
AdŠrÓtio
AffŔctio
Africa
Africano (Sesto Cecilio)
AgŔntes in rŔbus
└ger
Ager desŔrtus
Ager occupat˛rius
Ager p¨blicus
Ager vectigÓlis
└gere
AgnÓtio, agnÓtus
Agnatus pr˛ximus
Agnýtio bon˛rum possessi˛nis
Alani
Alarico II
└lbum i¨dicum
Alea
Alessandria
Alessandro Severo
Alfeno Varo
Algido (Battaglia dellĺ)
AliŔnam sŔgetem pellýcere
AliŔni i¨ris
AlimŔnta
└liquid dare, aliquid retinŔre
└liquid n˛vi
└liud pro Ólio
Allia (Battaglia di)
AlligÓta et probÓta
All¨vio
AltercÓtio
└lveus derelýctus
Ambarvalia
Ambascerie politiche
└mbitus
└mbitus [distanza tra edifici[
Am˛tio rŔi
AmpliÓtio
Amťnitas fundi
An debeÓtur
Anal˛gia i¨ris
Anal˛gia lŔgis
Anastasio I
Anastasio II
Anatocýsmus
Anatolio
Anco Marzio
AngarýŠ
AngusticlÓvii
AnimÓlia quŠ collo dors˛ve domÓntur
└nimus
└nimus aliŔna neg˛tia gerŔndi
└nimus contrahŔndi
└nimus derelinquŔndi
└nimus detinŔndi
└nimus domýnii
└nimus donÓndi
└nimus furÓndi
└nimus lucri faciŔndi
└nimus novÓndi
└nimus possidŔndi
└nimus rem sýbi habŔndi
└nimus revertŔndi
└nimus spoliÓndi
└nimus ŠmulÓndi
AnnÓles
AnnÓles mÓximi
Annibale
Ann˛na
AnnullabilitÓ del negozio giuridico
Anquisýtio
AntecŔssor
Antemio Procopio
AntichrŔsis
Antiochia (scuola di)
Antistio Labeone
Antonino Pio
└pocha
Ap˛statae
Apparit˛res
AppellÓtio
Appia (via)
Appio Claudio Crasso
Appio Claudio il Cieco
AppulŔio Saturnino Lucio
Aqua et igni interdýctio
Aquilio Gallo
Aquitania
AquŠductus
Ara Pacis
Arabia
└rbiter
ArbitrÓtor
Arbitratus
Arbýtrium b˛ni výri
Arbýtrium de restituŔndo
Arbitrium mŔrum
Arbitrium tutŔlŠ
Arcadio (Flavio)
Arcadio Carisio
ArgentÓrius
Aricia (Lega di)
Aristone
Armenia
Arminio
Arnobio
└rrha
└rrha confirmat˛ria
Arrha pťnÓlis
Arrha pťnitentiÓlis
Arrha sponsalýcia
Ars ingenua
Arvales
As
As semiunciÓlis
As sextantÓrius
As trientÓlis
As unciÓlis
Asdrubale
Asia
Assegnazione
Assess˛res
Ateio Capitone
Atrio della LibertÓ
Attalidi
Atti ad Šmulati˛nem
Attila
AuctoramŔntum
AuctorÓti
Auct˛ritas
Auctoritas patris familiŠ
Auctoritas pÓtrum
Auctoritas prýncipis
Auctoritas tut˛ris
AuctoritÓtis interposýtio
Auc¨pium
AudiÓtur et Óltera pars
Audit˛res
└ugures
Aug¨ria
Augustales
Augusto
Augustolo
Aulo Gellio
Aulo Ofilio
Aurea
Aurelia (via)
Aureliano
Aurelio Commodo
Aure˛lo (Manlio Acilio)
Aureus
└urum coronÓrium
└urum oblatýcium
Aurum tir˛nicum
Aurunci
Auspýcia
AuthŔnticum
Autopragia
Autotutela
Aventino
Aventino (Lega dellĺ)
Aversio
Avito
Av¨lsio
AzioA
B
C
D
E
F
G
N
O
P
Q
R
S
T
H
I
J
K
L
M
U
V
W
X
Y
Z
Consulta gratuitamente i nostri dizionari:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dizionario Storico-Giuridico Romano
Apparit˛res

Categoria di funzionari imperiali, ai quali era affidata, nella cognýtio extra ˛rdinem [vedi], lĺesecuzione coattiva (manu militari) delle pronunce giudiziali dei magistrati.
Generalmente erano affrancati o figli di affrancati e ricevevano un salario dallo Stato.