Dizionario Giuridico    Dizionario Economico    Dizionario di ContabilitÓ e Finanza    Dizionario del Condominio    Dizionario di Diritto Canonico ed Ecclesiastico    Dizionario dell'Unione Europea    Dizionario Storico-Giuridico Romano    Dizionario Storico del Diritto Italiano ed Europeo    Dizionario della Filosofia Politica    Dizionario di Scienze Psicologiche   
Caricamento immagini in corso...
loading
61/2 Esame per Commercialista ed Esperto Contabile - Discipline Tecnico-economiche - Tomo II<br><SPAN STYLE='font-size:7pt;' >2021 XVII, pag. 880 Ç 65,00</span> 281 2000 Quiz di Cultura generale e Logica per tutti i concorsi<br><SPAN STYLE='font-size:7pt;' >2021 XIV, pag. 480 Ç 22,00</span> 504/4 Codice Civile e di Procedura Civile Minor<br><SPAN STYLE='font-size:7pt;' >2021 XXXIV, pag. 1632 Ç 25,00</span> 3/2 Compendio di Diritto Penale - Parte generale e speciale<br><SPAN STYLE='font-size:7pt;' >2021 XXV, pag. 656 Ç 25,00</span> OP14 Codice della Separazione del Divorzio e Tutela dei Minori - Operativo<br><SPAN STYLE='font-size:7pt;' >2021 IV, pag. 1344 Ç 76,00</span> 25/1 Compendio di Diritto Regionale e degli Enti Locali<br><SPAN STYLE='font-size:7pt;' >2021 XX, pag. 480 Ç 28,00</span>
IÓctus mercium
Id quod fÓcere p˛test
Idýa come
Idiologo
Ignominia
Ignorantia i¨ris non exc¨sat
Illeciti dei pubblicani
Illiria (o Illyricum)
Imitazione estensiva
Immissiones in alienum
Immolazione
ImpensŠ
ImperÓtor
ImpŔrium
Imperium consulÓre
Imperium d˛mi
Imperium domi militiŠque
Imperium infinýtum
ImpŔrium mÓius
Imperium milýtiŠ
Imperium pro prŠt˛re
Imperium proconsulÓre mÓius et infinýtum
ImpetrÓtio domýnii
ImplantÓtio
ImpotŔntia
═mprobus intestabilisque
Imp¨ber
In b˛nis habŔre
In clÓris non fit interpretÓtio
In dýem addýctio
In d¨bio pro reo
In duplum, in triplum, in quadruplum
In ýdem plÓcitum
In incŔrtam pers˛nam
In ýntegrum restit¨tio
In integrum restitutio ex lŔge LŠt˛ria o PlŠtoria
In integrum restitutio ob d˛lum
In ýntegrum restit¨tio ob mŔtum
In itýnere
In i¨re cŔssio
In i¨re cŔssio hereditÓtis
In iure cessio servit¨tis
In iure cessio tutŔlŠ
In i¨re cŔssio ususfr¨ctus
In i¨s vocÓtio
In l˛cum et i¨s
In mÓlam pÓrtem
In pari causa turpit¨dinis mŔlior est condýcio possidŔntis
In rem versum
InadimplŔnti non est adimplŔndum
Inaudýta Óltera pÓrte
InaugurÓtio
IncapacitÓ
IncŔnsus
Incertus an et quando
Incertus an, certus quando
IncŔstum
Incestuosi
Incrementi fluviali
IndŔbiti sol¨tio
IndefŔnsio
Index interpolati˛num
Indictio
Indýgnitas
InfÓmia
╠nfans
InfÓntia mai˛res
InfitiÓtio
╠nfrequens
InfrequŔntia
IngŔnuus
Ingratitudo
Ini¨ria
Innocentius
InsÓnus
InsinuÓtio
╠nstitor
Instit¨tio ex re cŔrta
Institutio herŔdis
Instituti˛nes Gai
Institutiones IustiniÓni
InstrumŔntum
InstrumŔntum f¨ndi
Insubri
╠nsula in fl¨mine nata
IntŔntio
IntercŔssio
Intercessio tribunýcia
Interdýctio aqua et igni
Interdýctum
Interdýctum adipiscŔndŠ possessi˛nis
Interdictum de aqua cottidiÓna
Interdictum de Óqua Šstýva
Interdictum de arb˛ribus cŠdŔndis
Interdictum de clandestýna possessi˛nis
Interdictum de cloÓcis
Interdictum de f˛nte
Interdictum de glÓnde legŔnda
Interdýctum de itýnere act¨que privÓto
Interdictum de itinere reficiŔndo
Interdictum de lýberis exhibŔndis ac ducŔndis
Interdictum de l˛co p¨blico fruŔndo
Interdictum de migrÓndo
Interdictum de m˛ribus
Interdictum de precÓrio
Interdýctum de rivis
Interdictum de servit¨tibus
Interdictum de superficiŔbus
Interdictum de ux˛re exhibŔnda item ducŔnda
Interdictum de vi
Interdictum de vi armÓta
Interdictum demolit˛rium
Interdictum fraudat˛rium
Interdictum momentÓriŠ possessi˛nis
Interdictum quam hereditÓtem
Interdictum quem fundum
Interdýctum quem usumfr¨ctum
Interdýctum quod legat˛rum
Interdictum quod vi Óut clam
Interdictum qu˛rum bon˛rum
Interdictum recuperÓndŠ possessi˛nis
Interdýctum retinŔndŠ possessi˛nis
Interdictum SalviÓnum
Interdictum sect˛rium
Interdictum uti possidŔtis
Interdictum ¨trubi
Interessi
InterpellÓtio
Interpolazione
InterpretÓtio
Interpretatio contra stipulat˛rem
InterrŔges
InterrŔgnum
IntŔrrex
InterrogÓtio an hŔres sit
Interrogatio in i¨re
Interus¨rium
IntervÓlla insÓniŠ
IntervŔrsio possessi˛nis
Intestabýlitas
IntestÓtus
╠ntra výres
Int¨itus pers˛nŠ
InutilitÓ del negozio giuridico
InvaliditÓ del negozio giuridico
InvŔcta et illÓta
Inventa lege, inventa fraude
InvŔntio thesÓuri
InvitÓtio ad offerŔndum
InŠdificÓtio
I˛ci causa
╠pso i¨re
╠ter
Iter ad sep¨lchrum
Itineraria
I¨dex i¨xta alligÓta et probÓta iudicÓre dŔbet
Iudex privÓtus
IudicÓtum
Iudýcia arbitrÓria
Iudicia b˛nŠ fýdei
Iudicia impŔrio continŔntia
Iudicia legýtima
Iudýcia strýcta
I¨dicis arbitrýve postulÓtio
Iudicis dÓtio
Iudicis nominÓtio
Iudýcium
Iudýcium arbitrÓrium
Iudicium b˛nŠ fýdei
Iudicium contrarium commodÓti
Iudicium contrÓrium dep˛siti
Iudicium de moribus
Iulia (gens)
I¨ra
Iura in re aliŔna
Iura itýnerum
Iura l¨minum
Iura n˛vit c¨ria
Iura parÝetum
Iura prŠdi˛rum
Iura stillicidi˛rum
Iurare sibi non liquere
Iurýdicus Ăgypti
Iurisdýctio
Iurisdýctio voluntaria
I¨s
I¨s
Ius abstinŔndi
Ius abutŔndi
Ius adcrescŔndi
Ius agŔndi cum populo et cum pÓtribus
Ius Ónuli Óurei
Ius civýle
Ius civile novum
Ius civile vetus
Ius c˛gens
Ius commŔrcii
Ius comm¨ne
Ius controvŔrsum
I¨s con¨bii
Ius dicŔndŠ primo loco sententiŠ
Ius distrahŔndi
Ius d˛mum revocÓndi
Ius edicŔndi
Ius eligŔndi
Ius eligendi sepulchrum
Ius emphyteuticÓrium
I¨s est ars boni et Šqui
Ius ex non scrýpto
Ius ex scrýpto
Ius excludŔndi ˛mnes Ólios
I¨s exýlii
Ius exponŔndi
Ius extraordinÓrium
Ius FlaviÓnum
I¨s gŔntium
Ius honorÓrium (vel ius prŠt˛rium)
I¨s hon˛rum
Ius in Ógro vectigÓli
Ius ItÓlicum
Ius Latii
I¨s legýtimum vŔtus
Ius liber˛rum
Ius ManciÓnum
Ius migrÓndi
Ius m˛rtuum inferŔndi
Ius naturÓle
Ius nov˛rum
Ius n˛vum
Ius n˛xŠ dÓndi
I¨s offerŔndi
Ius ˛peris n˛vi prohibŔndi
Ius PapiriÓnum
Ius perpŔtuum
Ius pontifýcium
Ius possessi˛nis
Ius possidŔndi
I¨s postlimýnii
Ius privÓtum
Ius prohibŔndi
Ius pr˛prium
Ius protimŔseos
Ius prŠlati˛nis
Ius prŠt˛rium
Ius p¨blice respondŔndi
I¨s p¨blicum
Ius pťnitŔndi
Ius Quirýtium
Ius retenti˛nis
Ius sacrum
Ius sep¨lchri
Ius sequŔlŠ
Ius singulÓre
Ius strýctum
Ius suffrÓgii
I¨s supervŔniens
Ius tollŔndi
Ius utŔndi fruŔndi salva rŔrum substÓntia
Ius variÓndi
Ius vendŔndi
Ius vŔtus
Ius výtŠ ac nŔcis
I¨s ĂliÓnum
Ius Šquum
IusiurÓndum
Iusiurandum calumniŠ
I¨ssu i¨dicis
I¨ssum iudicÓndi
I¨sta cÓusa
Iusta sŔrvitus
Iuxta allýgÓta et probÓtaA
B
C
D
E
F
G
N
O
P
Q
R
S
T
H
I
J
K
L
M
U
V
W
X
Y
Z
Consulta gratuitamente i nostri dizionari:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dizionario Storico-Giuridico Romano